Koulutus
Järjestämme asiakaskohtaisesti suunniteltua koulutusta kunnallistekniikan ja teollisuuden raskaissa puhtaanapitotehtävissä toimiville työntekijöille, esimiehille ja markkinoinnin parissa työskenteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään laitteistojen toimintaperiaatteet, voimat ja tehot sekä vaaratekijät. Perehdytämme myös taloudellisiin työtapoihin ja oikeiden työvälineiden, kuten esimerkiksi pesusuutinten valintaan.